Op 27 december 2012 heeft de Hoge Raad de ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan niet ontvankelijk verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan Vlinderstrik voor de Zuidpolder (gemeente Lansingerland) vastgesteld.

Alle beroepsgronden tegen het bestemmingsplan van Rotterdam over de aanleg van140 hectarenatuur- en recreatiegebied zijn eveneens ongegrond verklaard. De gemeenteraad heeft echter wel de opdracht van de Raad van State gekregen twee onderdelen (betreffende Wildersekade 102 en 110) van het bestemmingsplan voor 17 april 2013 opnieuw vast te stellen. De uitspraak is dan ook een zogenoemde tussenuitspraak.

De Vlinderstrik bestaat uit de Berkelse Zuidpolder en de Rotterdamse Schiebroekse polder. Samen met onder meer  de Schiezone, polder Schieveen en het Hoekse Park vormt de Vlinderstrik een groene zone in de noordrand van Rotterdam, tussen de Rottemeren en Midden-Delfland. Samen met de Stadsregio Rotterdam werken de gemeenten Lansingerland en Rotterdam samen om deze gebieden in samenhang verder te ontwikkelen en zo voor de toekomst te behouden, te versterken en beter toegankelijk te maken, onder meer door de aanleg van het ‘Polderpad’, dat met name fietsers van de Rotte naar de Schie leidt.

750ha natuurontwikkeling
De ontwikkelingen in Vlinderstrik worden mogelijk gemaakt vanuit het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Met het PMR hebben partijen die betrokken zijn bij de aanleg van Maasvlakte 2 met elkaar afgesproken ook te investeren in de ontwikkeling van natuur en recreatie in de Rotterdamse regio, onder meer met 750ha nieuw groengebied. Het grootste deel hiervan, het Buijtenland van Rhoon (600ha), ligt ten zuiden van Rotterdam tussen Rhoon en de Oude Maas. De Vlinderstrik besloeg oorspronkelijk 100 ha, maar is later uitgebreid met nog eens 40 extra ha. De Schiezone (direct ten westen van de A13) beslaat 50 ha. Met het vaststellen van het bestemmingsplan Vlinderstrik zijn alle plannen in het kader van PMR onherroepelijk vastgesteld en kan een begin worden gemaakt met de natuurontwikkeling.